V souladu s evropským nařízením týkajícím se osobních údajů, které nabude účinnosti 25. května 2018 („GDPR“) společnost Fraikin usiluje o zajištění, že dostanete kompletní informace s ohledem na zpracování vašich údajů.

JAK SE SPOLEČNOST FRAIKIN ZAVAZUJE CHRÁNIT MOJE ÚDAJE?

Společnost Fraikin se zavazuje zajistit vysokou úroveň ochrany údajů pro svoje zákazníky, prospekty, uživatele webových stránek a všechny ostatní osoby, jejichž údaje zpracovává.

Společnost Fraikin se zavazuje respektovat nařízení, která platí pro veškeré údaje, která zpracovává. Konkrétněji společnost Fraikin se především zavazuje k následujícím principům:

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem, řádně a transparentním způsobem (zákonnost, poctivost a transparentnost).

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány pro specifikované, jednoznačné a zákonné účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je neslučitelný s těmito účely (omezení účelu).

Vaše osobní údaje jsou uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů a ne déle, než je nezbytné pro účely, pro něž jsou osobní údaje zpracovávány (omezení uchovávání).

Vaše osobní údaje jsou přesné, průběžně aktualizované a jsou učiněny veškeré rozumné kroky pro zajištění, že jsou bez prodlení vymazány nebo opraveny osobní údaje, které jsou nepřesné s ohledem na účely, pro něž jsou zpracovávány (přesnost).

Společnost Fraikin zavádí příslušná technická a organizační opatření, aby zajistila dostatečně vysokou úroveň zabezpečení s ohledem na inherentní riziko spojené se zpracováním dat, splnila regulační požadavky a chránila práva a údaje zainteresovaných lidí od okamžiku, kdy jsou údaje získány.

Kromě toho společnost Fraikin smluvně vyžaduje, aby její subdodavatelé (poskytovatelé služeb, dodavatelé atd.) zavedli stejnou úroveň ochrany údajů.

Nakonec se společnost Fraikin zavazuje dodržovat veškeré další zásady týkající se ochrany údajů a konkrétněji vztahující se k právům uživatelů, dobu, po kterou jsou údaje uchovávány a také závazky týkající se převodu osobních údajů.

JAK SPOLEČNOST FRAIKIN VYUŽÍVÁ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJE?

 1. Jak shromažďujeme vaše údaje

Osobní údaje nebo osobní informace znamenají veškeré informace o jednotlivci, podle nichž může být tato osoba identifikována. To nezahrnuje údaje, kde byla odstraněna identita, což je klasifikováno jako anonymní údaje.  Jsou shromažďovány při interakcích se společností Fraikin včetně přímého kontaktu a interakce s webovou stránkou.

Tyto osobní údaje zahrnují adresy, e-mailové adresy a telefonní čísla, když jsou poskytnuty prostřednictvím dotazového formuláře, formulářů zákazníků nebo dodavatelů.

 1. Účel zpracování dat a právní podklady

Zpracováváme údaje, které jste nám dali, abychom organizovali náš obchodní vztah a za účelem realizace našich aktuálních dohod. Tyto údaje jsou nezbytné pro organizování a realizaci naší dohody v následujících oblastech:

 • Poskytovat vám řešení pro vozidla a údržbové služby;
 • Spojit se s vámi e-mailem nebo telefonem;
 • Oznámení o veškerých změnách našich služeb;
 • Účty – tj. zasílání potvrzení objednávek a faktur nebo jakýchkoliv dalších dotazů k účtu.

Váš kontakt můžeme také použít k zasílání informací týkajících se služeb, které nabízíme, nebo podání aktuálních informací s ohledem na naše aktivity v souladu s výslovným souhlasem / nesouhlasem, podle toho, co jste zvolili.

JAK DLOUHO JSOU MÉ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY?

Vaše informace uchováváme po dobu trvání našeho vztahu a potom po povinnou dobu, abychom byli schopni splnit veškeré zákonné požadavky (např. daňové hlášení apod.).

Neponecháme si vaše údaje déle, než je nutné pro účely stanovené v těchto zásadách. Když již nebude dále nutné uchovávat vaše osobní údaje, smažeme je.

KDO POUŽÍVÁ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKANÉ SPOLEČNOSTÍ FRAIKIN?

 1. Kdo může používat vaše údaje

Osobní údaje získané společností Fraikin mohou být sděleny autorizovaným zaměstnancům společnosti Fraikin a poskytovatelům jednajícím jako zpracovatelé údajů dalších souvisejících služeb, abychom poskytovali služby, jak je popsáno výše.

Povšimněte si, že v těchto konkrétních případech společnost Fraikin vyžaduje po svých subdodavatelích, servisních místech, asistenčních společnostech a ostatních dodavatelů služeb aby zavedli přísné zásady zachování důvěrnosti informací a ochrany údajů.

Společnost Fraikin také zavedla zásady pro zajištění, že její zaměstnanci jsou si vědomi svých závazků důvěrnosti a zabezpečení údajů, a realizovala probíhající vzdělávací programy pro zajištění, že toto povědomí je udržováno a aktualizováno.

Abychom sledovali procesy správy v rámci naší skupiny, můžeme předat tyto údaje naší mateřské společnosti, Fraikin SAS, ve Francii.

 1. Předávání údajů mimo Evropskou unii

V současné době nejsou předávány žádné osobní údaje mimo EHP. Nicméně tento stav by se mohl v budoucnu změnit, společnost Fraikin zaručí, že všichni její partneři splňují shodné standardy zabezpečení údajů a správy dat vyžadované podle těchto zásad a podle požadavků legislativy EHP.

JAK MOHU UPLATNIT SVOJE PRÁVA NA SOUKROMÍ?

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva, které můžete kdykoliv uplatnit:

Právo na přístup

Máte právo na poskytnutí kopie vašich osobních údajů.

Oprava

Máte právo požadovat na nás opravu jakýchkoliv chyb ve vašich osobních údajích

Máte právo být zapomenuti – Právo požadovat na nás vymazání vašich osobních údajů v určitých situacích

Omezení zpracování

Máte právo požadovat na nás omezení zpracování vašich osobních údajů

Přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu

Právo na námitku

Máte právo na námitku. Ale v některých situacích může být toto právo odmítnuto za účelem podpory legitimního podnikání nebo zákonných požadavků.

Nepodléhat automatizovanému individuálnímu rozhodování

Právo nepodléhat rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování), které vyvolá právní účinky týkající se vás nebo vás postihne podobně významně.

Další informace o každém z výše uvedených práv včetně okolností, za kterých se uplatňuje, viz poučení od úřadu zmocněnce pro ochranu osobních údajů (ICO) o právech jednotlivce podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Pokud byste chtěli uplatnit jakékoliv z těchto práv, obraťte se na nás a dejte nám vědět, kterých údajů se týká váš požadavek:

 • Zašlete nám e-mail na info@fraikin.com
 • Zavolejte nám na číslo 800 606 046
 • Nebo nám napište na adresu:

FRAIKIN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Olbrachtova 2006/9

Praha 4 – Krč

140 00

 

IT BEZPEČNOST / BEZPEČNÉ TRANSAKCE

Společnost Fraikin se zavazuje zajistit bezpečnost a ochranu osobních údajů, které nám poskytujete. Zavádíme veškerá nezbytná technická a organizační opatření s ohledem na povahu, dopad a souvislost osobních údajů, které s námi sdílíte, a rizika spojená s jejich zpracováním, abychom chránili vaše osobní údaje a konkrétněji zabránili jakékoliv korupci, poškození nebo neoprávněnému používání třetími stranami, buď náhodou, nebo v důsledku trestné činnosti. Společnost Fraikin tak zavádí postup konkrétně navržený pro správu narušení bezpečnosti, který nám umožní zachytit jakákoliv porušení zabezpečení údajů, uvědomit příslušné orgány a upozornit vás na skutečnost, že mohou být postiženy vaše osobní údaje.

Zprávy

10.06.2019

Sloučení pražských poboček

Zvyšujeme pro své klienty kvalitu a pohodlí, a proto jsme se rozhodli sloučit naše dvě pražské pobočky do jedné. Od 1. 7. 2019 bude uzavřena pobočka ve Středoklukách a tento…

02.04.2019

Sezóna začíná

Sezóna chladicích vozidel právě začíná! Zimní měsíce skončily a je čas se připravit na léto. V tomto nastávajícím období začínají velmi oblíbené letní festivaly, street-foodové akce, farmářské trhy, atp.,  a…

13.09.2018

Změny FRAIKIN

Skupina Fraikin s potěšením oznamuje, že společnost Fraikin Česká republika prošla v období od 1. kvěna do 1. září 2018 zásadními změnami. Nejen že se změnil kompletní management, změnilo se…

26.07.2018

Naše vozidla v novém.

Společnost FRAIKIN změnila v tomto roce logo, které je postupně aplikováno i na vozidla z našeho fleetu. V červnu se začala polepovat vozidla krátkodobého pronájmu a v současné době tak…

06.06.2018

NOVÝ FRAIKIN!

Skupina FRAIKIN, která je evropským lídrem v oblasti dlouhodobého pronájmu komerčních a průmyslových vozidel,  oznámila dokončení převzetí holdingové společnosti FTI konsorciem partnerů Alcentra a Värde Partners. Pierre-Louis Colin - předseda…

14.10.2017

I FRAIKIN přezouvá na zimní pneumatiky

Při počtu 560 vozidel ve fleetu začala společnost Fraikin s přezouváním vozidel o něco dříve než je stanoveno zákonem. Svým klientům poskytujeme kompletní servisní péči o vozidlo, do které samozřejmě patří…

23.05.2017

Nová pobočka v BRNĚ

Dobrá zpráva pro MORAVU. 2.5. 2017 jsme pro Vás otevřeli novou pobočku v Brně, kde si můžete vyzkoušet naše profesionální služby v oblasti pronájmu vozidel a to jak v režimu krátkodobém, tak i…

06.02.2017

K fúzi společností Fraikin a Petit…

Podle prohlášení ze čtvrtka 19. ledna 2017 francouzský Úřad pro hospodářskou soutěž a společnost Petit Forestier Group nedosáhly dohody týkající se dokončení spojení podniku se společností Fraikin Group. Petit Forestier…