Tyto webové stránky (dále jen „Webové stránky“), přístupné na adrese http://www.fraikin.cz/, vlastní a provozuje FRAIKIN ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O., společnost s kapitálem ve výši 24 199 000 Kč, CZK, se sídlem na adrese Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, Česká republika (tel.: +420 255 712 811), IČO: 290 58 481 (dále jen „společnost FRAIKIN“).

 

Tyto Webové stránky publikuje společnost FRAIKIN. Jejím publikačním ředitelem Janusz Kowalik.

Webové stránky hostuje společnost GOOGLE – 8 rue de Londres – 75009 Paris, Francie. Telefonní číslo: + 33 1 42 68 53 00

 

Používání těchto Webových stránek je podmíněno úplným přijetím těchto obchodních podmínek. Každý uživatel těchto Webových stránek (dále jen „Uživatel“) se zavazuje, že bude dodržovat podmínky definované níže.

 

TYP INFORMACÍ

 

Žádný obsah těchto Webových stránek nelze vykládat jako návrh prodeje či nákupu. Všechny produkty a služby prezentované na těchto Webových stránkách nemusí být nutně dostupné ve všech zemích. Uživatel těchto Webových stránek tedy souhlasí s tím, že bude při využívání těchto informací uplatňovat svou vlastní odpovědnost. Společnost FRAIKIN je ohledně informací, které zpřístupňuje návštěvníkům Webových stránek, vázána pouze povinností vynaložit maximální úsilí.

 

Společnost FRAIKIN sice vynaložila značné úsilí, aby na své Webové stránky umístila přesný obsah, nenese však odpovědnost za chyby, opomenutí či výsledky, kterých může být dosaženo s využitím těchto informací.

 

Společnost FRAIKIN si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího oznámení.

 

AUTORSKÉ PRÁVO

 

Tyto Webové stránky vlastní a provozuje společnost FRAIKIN. Prezentace a všechny prvky včetně textů, ilustrací, ochranných známek, názvů domén, log, databází, ikon, softwaru a grafiky, které jsou použity nebo se objevují na těchto Webových stránkách, jsou chráněny v souladu se zákony o duševním vlastnictví a vlastní je společnost FRAIKIN nebo její dceřiné společnosti, případně podléhají souhlasu společnosti FRAIKIN, aby mohly být použity k jejich prospěchu.

 

Reprodukce jakéhokoliv dokumentu zveřejněného na těchto Webových stránkách je omezena na informační účely, výhradně pro osobní a soukromé použití.

 

Je zakázána reprodukce (jinak než pro vaše soukromé použití) bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti FRAIKIN. Pokud takový souhlas nemáte, je jakákoliv úplná či částečná reprodukce a/nebo vyobrazení Webových stránek nebo jakéhokoliv prvku, který je jejich součástí, na jakémkoliv nosiči informací pro jiné účely, a především pro obchodní účely, výslovně zakázána a podléhá trestnímu stíhání na základě platných zákonů a mezinárodních smluv a dohod obsahujících ustanovení o ochraně autorského práva.

 

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

 

Jednoduchý hypertextový odkaz na obsah těchto Webových stránek lze volně vytvořit za předpokladu, že:

 

Není použita technika přímého odkazování (deep linking): jednotlivé stránky nebudou vnořeny do stránek jiného webu, nýbrž budou přístupné otevřením okna.

Zdroj odkazovaného obsahu je jasně označen jako fraikin.com.

Toto povolení neplatí pro weby nabízející kontroverzní, pornografický, xenofobní nebo jiný obsah, který může mít ve větší míře dopad na citlivost mnoha osob.

 

Weby třetích stran mohou obsahovat hypertextové odkazy na Webové stránky. Takový odkaz nesmí být vytvořen bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti FRAIKIN. Společnost FRAIKIN v každém případě odmítá jakoukoliv odpovědnost, pokud jsou tyto weby nedostupné. Společnost FRAIKIN nezkoumá, nekontroluje, neschvaluje ani nenese odpovědnost za obsah, inzerci, produkty či jiné prvky dostupné na těchto webech nebo prostřednictvím nich.

 

 

 

ODMÍTNUTÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost FRAIKIN vynakládá značné úsilí, aby na Webové stránky umísťovala přesné a aktuální informace a odkazy. Společnost FRAIKIN si vyhrazuje právo tento obsah kdykoliv pozměnit bez předchozího oznámení. Společnost FRAIKIN neručí za přesnost a aktuálnost tohoto obsahu.

 

Společnost FRAIKIN tedy s výjimkou přímých škod vzniklých v důsledku hrubého či úmyslného pochybení odmítá veškerou odpovědnost:

 

za jakoukoliv nepřesnost či opomenutí týkající se informací dostupných na Webových stránkách;

za jakoukoliv škodu způsobenou podvodným vniknutím třetí strany, jejímž výsledkem je pozměnění informací či prvků dostupných na Webových stránkách;

a obecněji za veškeré škody, přímé či nepřímé, bez ohledu na příčiny, původ, povahu či následky, i kdyby byla společnost FRAIKIN na možnost vzniku takové škody upozorněna, způsobené (i) přístupem nebo nemožností přístupu jakékoliv osoby na Webové stránky, (ii) používáním Webových stránek, včetně jakéhokoliv poškození či virů, které mohou napadnout vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek, a/nebo (iii) v důsledku věrohodnosti přisouzené nějaké informaci pocházející přímo či nepřímo z Webových stránek.

Obsah těchto Webových stránek se poskytuje „tak, jak je“, bez jakékoliv mlčky předpokládané či výslovné záruky. Společnost FRAIKIN neposkytuje žádnou výslovnou či mlčky předpokládanou záruku ohledně (mimo jiné) obchodovatelnosti tohoto obsahu nebo jeho vhodnosti pro konkrétní účel.

 

Společnost FRAIKIN a/nebo její dodavatelé mohou kdykoliv pozměnit či přerušit provoz, dočasně či trvale, celých Webových stránek nebo jejich části za účelem provedení operací údržby a/nebo vylepšení a/nebo úprav Webových stránek. Společnost FRAIKIN není odpovědná za žádnou úpravu, pozastavení či přerušení provozu Webových stránek.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

 

Osobní údaje shromážděné od Uživatelů prostřednictvím on-line formulářů, personalizovaných služeb a jiných dotazníků zpracovává společnost FRAIKIN pomocí automatizovaných systémů. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro správu obchodních vztahů, jsou shromažďovány na základě oprávněného zájmu společnosti FRAIKIN, kterým je udržování a správa obchodních vztahů s klienty společnosti, včetně vypracování odhadu, a schopnost odpovídat na otázky položené především prostřednictvím kontaktního formuláře na Webových stránkách.

 

Společnost FRAIKIN může rovněž použít osobní údaje Uživatele pro účely obchodního průzkumu trhu nebo obchodní animace (především za účelem propagace produktů či služeb a správy odběru informačního bulletinu). Uživatel se může kliknutím na zvláštní odkaz kdykoliv rozhodnout, že nadále nechce dostávat informační bulletiny nebo obchodní nabídky.

 

Shromažďované osobní údaje jsou určeny pro společnosti FRAIKIN nebo společnosti patřící do skupiny FRAIKIN. Mohou být předány i poskytovatelům technických služeb společnosti FRAIKIN, kteří působí jako zpracovatelé (například jde o poskytovatele služeb, kteří mají na starost hostování Webových stránek nebo poskytování služeb souvisejících s jejich provozem), aby bylo zajištěno správné fungování Webových stránek, a to za předpokladu, že Uživatel vyslovil souhlas prostřednictvím systému výslovného přihlášení (opt-in), který mu byl zpřístupněn při shromažďování osobních údajů.

 

Shromážděné osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění výše uvedených účelů, přičemž se stanoví, že (i) osobní údaje shromážděné a zpracované pro účely správy obchodních vztahů nebo obchodního průzkumu trhu budou uchovávány po dobu tří let od posledního kontaktu ze strany Uživatele, (ii) doklady totožnosti Uživatelů shromážděné v případě výkonu jejich práv budou uchovávány po dobu stanovenou místními zákony.

 

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s místními zákony a s evropským nařízením ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Své právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu či výmaz, právo vznést námitku, právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů můžete uplatnit zasláním podepsané žádosti, k níž je přiložena fotokopie právního titulu, na následující adresu: FRAIKIN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4 – Krč, 140 00.

 

Osobní údaje předané Uživatelem společnosti FRAIKIN v souladu s dohodnutým účelem mohou být v rámci určitých operací předány do některé jiné země Evropské unie.

 

SOUBORY COOKIE

 

Cookie je malý textový soubor umístěný do vašeho zařízení webovými stránkami, které jste navštívili. Používají se ke shromažďování informací o vaší navigaci na webových stránkách, k usnadnění této navigace, umožňují vám používat určité služby. Díky souborům cookie je rovněž možné zasílat vám personalizované služby.

 

Další informace o souborech cookie získáte po kliknutí na následující odkaz: http://www.fraikin.com/cookies/.

 

Soubory cookie se ukládají ve vašem počítači po dobu 13 měsíců. Záznamu souborů cookie však můžete zabránit nastavením parametrů svého prohlížeče.

 

ROZHODNÉ PRÁVO

 

Tyto obchodní podmínky se budou řídit a vykládat podle zákonů České republiky. Souhlasíte, že se podrobíte výlučné jurisdikci soudů České republiky ohledně sporů vzniklých z těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi.

Zprávy

10.06.2019

Sloučení pražských poboček

Zvyšujeme pro své klienty kvalitu a pohodlí, a proto jsme se rozhodli sloučit naše dvě pražské pobočky do jedné. Od 1. 7. 2019 bude uzavřena pobočka ve Středoklukách a tento…

02.04.2019

Sezóna začíná

Sezóna chladicích vozidel právě začíná! Zimní měsíce skončily a je čas se připravit na léto. V tomto nastávajícím období začínají velmi oblíbené letní festivaly, street-foodové akce, farmářské trhy, atp.,  a…

13.09.2018

Změny FRAIKIN

Skupina Fraikin s potěšením oznamuje, že společnost Fraikin Česká republika prošla v období od 1. kvěna do 1. září 2018 zásadními změnami. Nejen že se změnil kompletní management, změnilo se…

26.07.2018

Naše vozidla v novém.

Společnost FRAIKIN změnila v tomto roce logo, které je postupně aplikováno i na vozidla z našeho fleetu. V červnu se začala polepovat vozidla krátkodobého pronájmu a v současné době tak…

06.06.2018

NOVÝ FRAIKIN!

Skupina FRAIKIN, která je evropským lídrem v oblasti dlouhodobého pronájmu komerčních a průmyslových vozidel,  oznámila dokončení převzetí holdingové společnosti FTI konsorciem partnerů Alcentra a Värde Partners. Pierre-Louis Colin - předseda…

14.10.2017

I FRAIKIN přezouvá na zimní pneumatiky

Při počtu 560 vozidel ve fleetu začala společnost Fraikin s přezouváním vozidel o něco dříve než je stanoveno zákonem. Svým klientům poskytujeme kompletní servisní péči o vozidlo, do které samozřejmě patří…

23.05.2017

Nová pobočka v BRNĚ

Dobrá zpráva pro MORAVU. 2.5. 2017 jsme pro Vás otevřeli novou pobočku v Brně, kde si můžete vyzkoušet naše profesionální služby v oblasti pronájmu vozidel a to jak v režimu krátkodobém, tak i…

06.02.2017

K fúzi společností Fraikin a Petit…

Podle prohlášení ze čtvrtka 19. ledna 2017 francouzský Úřad pro hospodářskou soutěž a společnost Petit Forestier Group nedosáhly dohody týkající se dokončení spojení podniku se společností Fraikin Group. Petit Forestier…