Uživatelská Zóna

Díky Uživatelské zóně Fraikin je zákazník v neustálém kontaktu se Servisem Fraikin, dostává nejnovější zprávy z oboru, získává přístup k informačním materiálům a technické podpoře, má přístup k aktuálním servisním ceníkům.

Asistence

Asistence 24/7 +420 730 157 300

Pojištění

Každý klient, který si u nás pronajme vozidlo, od nás obdrží povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu. Zaručujeme okamžité nahlášení škody pojistiteli, zorganizování odtažení a opravy vozidla, provedení ohledání a vyúčtování nákladů na opravu.

Všeobecné pojistné podmínky Allianzvýhled

Tabulka servisních poplatků a provizí

Rozsah úkonuPoplatek v CZK
Poplatek za neoprávněnou manipulaci s GPS10000
Poplatek za ztrátu Dokumentace k vozu uvedené v Příloze č. 5 Smlouvy5000
Poplatek za změnu smlouvy – převod práv a povinností5000
Poplatek za změnu smlouvy – rekalkulace1000
Poplatek za zajištění ztracené a/nebo ukradené a/nebo poškozené Registrační značky vozidla a/nebo velkého technického průkazu a/nebo malého technického průkazu1000 + kolky
Poplatek za odeslání 1. písemné upomínkyzdarma
Poplatek za odeslání druhé a každé další upomínky a/nebo výzvy1000
Poplatek za odeslání dalších písemností1000
Poplatek za vyřízení dopravního přestupku na území ČR500
Poplatek za vyřízení dopravního přestupku v zahraničí700
Poplatek za manipulaci s GPS systémem provedenou pronajímatelem100

Platí od 1.1.2017

Veškeré částky uvedené v Tabulce poplatků a provizí jsou bez DPH.

K částce stanovené v souladu s Tabulkou poplatků a provizí bude vždy připočteno DPH.

Stížnost

Vyvíjíme veškeré úsilí, abychom byli spokojeni se spoluprácí z Fraikinu. Realizujeme iniciativy zaměřené na zvýšení spokojenosti našich klientů a budování dlouhodobých vztahů s nimi. Pečlivě posloucháme komentáře, očekávání a stížnosti.

Kontaktní údaje
údaje o společnosti
Stížnost
[recaptcha]